Ocena oddziaływania na środowisko | EnviMap EnviMap Krzysztof PysznyOcena oddziaływania na środowisko | EnviMap


Zespół EnviMap wykonuje profesjonalne ekspertyzy środowiskowe. Naszą specjalnością jest ocena oddziaływania na krajobraz, na którą składają się takie elementy, jak precyzyjny opis zaplanowanego przedsięwzięcia, określenie obszaru wpływu, wyniki badań terenowych, inwentaryzacja przyrodnicza, uzasadnienie wybranego wariantu, analizę możliwych problemów i konfliktów oraz inne obligatoryjne składowe. Sporządzamy rzetelne raporty środowiskowe w oparciu o wiedzę naukową, przy użyciu nowoczesnych narzędzi i autorskich metod.

Ocena oddziaływania na środowisko

EnviMap Krzysztof Pyszny
Piątkowska 118 / 31
60-649Poznań
wielkopolskie
Tel.: 504278080
REGON: 366345681